E-učilnica Spletni referat Slovensko English

NPOT

NPOT - Nove paradigme organizacijskih teorij

Spoštovani udeleženci konference!

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) organizira 1. mednarodno konferenco z naslovom: »Nove paradigme organizacijskih teorij - NPOT«, ki bo 27. marca 2015 v hotelu Šport na Otočcu.

FOŠ nenehno sledi svojemu poslanstvu, v katerem smo zapisali, da razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja.

Z letošnjo prvo konferenco, ki se bo osredotočala v iskanje gradnikov nove paradigme organizacijskih teorij, želimo udejanjiti preplet obeh vidikov našega poslanstva ter tako prispevati k razvoju ustvarjalnih potencialov posameznikov kot tudi k razvoju organizacijske znanosti.

Konferenco smo naslovili Nove paradigme organizacijskih teorij kar sovpada tudi z naslovom enega od predmetov našega doktorskega študijskega programa. Pri iskanju najprimernejšega pristopa k njeni izvedbi pa smo se zazrli v naše doktorande. Ker nas zelo veseli njihov ustvarjalni zagon ter s tem nastajajoča posebna akademska kultura, ki jo skupaj soustvarjamo na FOŠ, smo se odločili, da so ključni ustvarjalci NPOT ravno naši doktorski študentje. Tako bomo vsako leto v sklopu teh konferenc ponudili priložnost javne predstavitve prispevkov k znanosti vsem tistim, ki so v preteklem letu že pridobili znanstveni naslov doktor znanosti, kot tudi obstoječim doktorandom, ki so še na poti do doktorskega naslova. S tem želimo vzpostaviti dodatno priložnost za prepletanje idej in sodelovanje.

Ob letošnji prvi konferenci NPOT bomo izdali tudi monografijo »Zrna odličnosti FOŠ«, saj so se vsi doktorji znanosti generacije 2013/2014 odzvali pozivu znanosti in prispevali iz perspektive lastnega znanstvenega dela prispevek za konferenco. Ob zaključku vsakega naslednjega leta bomo k sodelovanju povabili novo generacijo doktorjev znanosti FOŠ in s tem bo ta naša knjiga postala »Rastoča knjiga FOŠ«.

Na konferenci bomo razglabljali o pojmu paradigme kot »vzorcu predpostavljenih zaznavnih temeljnih gradnikov teorij«. Razpravljali bomo tudi o različnosti pojmovanja »sodobno« in »novo«, kjer je novo nekaj, kar se šele poraja, sodobno pa je tisto, kar je že do pretežne mere poznano. Polemizirali bomo tudi o pojmovanju organizacije, ki smo jo po definicijah dr. Filipa Lipovca in dr. Jožefa Ovsenika, na FOŠ smiselno redefinirali kot »ciljno usmerjena razmerja med ljudmi«.

Letos bodo predstavljeni prispevki sedmih doktorjev znanosti FOŠ in v njih bomo poskušali prepoznati možne inicialne nastavke porajajočih se gradnikov nove paradigme organizacijskih teorij.

Orisi novih gradnikov se šele prepoznavajo, nove paradigme organizacijskih teorij pa še niso »vzklile«. Potrebna so še nova zrna odličnosti.

Vljudno Vas vabimo, da si že sedaj rezervirate čas za obisk tega zanimivega dogodka. Obljubljamo Vam, da bo dan sproščen in poln pozitivne energije in da bo potekal v ustvarjalnem vzdušju.

 

Vabilo                                                                                                                           Programski in organizacijski odbor

 

Video
Prijava
Programski in organizacijski odbor
Program konference
Kotizacija in stroški
Foto galerija
Navodila za avtorje
Za medije
Objave
NPOT Arhiv