E-učilnica Spletni referat Slovensko English
 

Nove paradigme organizacijskih teorij

 

Predstavitveni video konference NPOT 2017:

ASgetIoHzZM

Vabilo

Spoštovani udeleženci konference!

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) organizira 2. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom: »Nove paradigme organizacijskih teorij - NPOT«, s podnaslovom Avtopoietična organizacija, ki bo 21. aprila 2017 v hotelu Šmarjeta v Šmarjeških Toplicah.

Kdo so ciljni ustvarjalci? Konferenca je namenjena doktorandom in doktorjem znanosti, ki so zaključili študij v zadnjih petih letih, ter raziskovalcem FOŠ in ostalih fakultet, ki raziskujejo na področjih novih paradigem znanosti, umetnosti in visokih tehnologij, ter bi želeli svoje znanstvene dosežke predstaviti kolegom in zainteresirani javnosti.

Kdo so ciljni so-ustvarjalci? Med poslušalce vabimo vse, ki bi z izmenjavo mnenj želeli postati so-ustvarjalci avtopoietičnega dogodka (študente, visokošolske učitelje, predstavnike gospodarskega, javnega in vladnega in nevladnega sektorja, ter vse, ki želijo delovati iz sebe in enostavno so-delovati).

Kaj avtopoieza je? Avtopoieza je fenomen samo-reprodukcije v živi mreži neprestanega evolucijskega napredka, ki v avtopoietični organizaciji rezultira v visokih dosežkih in samo-preseganju. Dekanova razmišljanja

Zakaj avtopoietična organizacija? Avtopoietično organizacijo je kot steber nove doktrine organizacije v slovenskem prostoru pionirsko utemeljil dr. Jožef Ovsenik, in nam kot organizaciolog podal temelje žive organizacjie, ki jo ustvarjajo "razmerja med ljudmi". S poslovno odličnostjo, re-procesiranjem, ki se samo-proizvaja po principih »zero defect« in »JIT« ter z odličnim timskim delom do odličnih proizvodov in storitev.

Kaj je naša naloga? Razvijati ustvarjalne potenciale posameznikov do najvišje ravni samo-referenčnosti in posledično organizacijske znanosti ter prispevati k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja. S tem želimo tudi dokazati verodostojnost pri uresničevanju slogana fakultete: »FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.«

Kje vidimo avtopoiezo in kako se samo-organizirati? Na vseh ravneh organizacij od malih do največjih podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, kjer je potrebna samo-obnova in samo-razvoj, do končnega cilja avtopoietične družbe.

Kako bo potekala konferenca? Plenarnim predavanjem bo sledil Odprti forum za oblikovanje poudarkov in povzetkov konference. Program >>

Gosti nam ne bodo samo-predavali, ampak tudi aktivno diskutirali z vsemi nami.  

Ljudje smo po naravi avtopoietični in zato si so-ustvarimo avtopoietičen dan, poln pozitivne energije in ustvarjalne življenjske harmonije. Ali vas zanima? Vljudno vas vabimo, da si že sedaj rezervirate čas za obisk tega enkratnega in ustvarjalnih idej polnega dogodka.

Vabimo vse, ki fenomen avtopoieze raziskujete ali živite, da nam predstavite svoja spoznanja. Še posebej nagovarjamo doktorske študente, ki želijo svoje doprinose k znanosti predstaviti širši javnosti, in vse ostale, ki ob tem pozivu niso ostali ravnodušni in bi želeli svoja spoznanja deliti s sorodno mislečimi.

 

                                                                                         Programski in organizacijski odbor

 

Nove paradigme organizacijskih teorij - NPOT 2017
Prijava
Programski in organizacijski odbor
Program konference
Kotizacija in stroški
Foto in video galerija
Navodila za avtorje
Za medije
Objave
NPOT Arhiv

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponzor: