E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future Februar / February 2018, letnik / volume 3, številka / number 1

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

 

Tanja Balažic Peček, Franc Brcar, Boris Bukovec
Action Research: From Concept to Model of Forming Autopoietic Building Blocks as Life Circle
Akcijsko raziskovanje: od koncepta do modela oblikovanja gradnikov avtopoieze kot življenjski krog

Suzana Šuklar
Sistemi vodenja kakovosti v primarni zdravstveni dejavnosti
Quality Assurance System at Primary Level of Healthcare

Monika Špániková
Tourism in Slovakia, especially in Small Carpathians
Turizem na Slovaškem, zlasti v Malih Karpatih