E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future
November 2016, letnik / volume 1, številka / number 4

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

Rudolf Hnidka
European perspective and legal framework of death penalty
Evropska perspektiva in pravni okvir glede smrtne kazni

Dominik Pristach
The development and state regional policy in the V4 countries
Razvoj in regionalna politika v državah V4

Richard Horniak
Influence of political parties and the media on the formation of public opinion

Vpliv političnih strank in medijev na nastajanje javnega mnenja