E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future, Februar / February 2019, letnik / volume 4, številka / number 1

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

 

Magdalena Redo
The VAT Gap as a Limiting Factor for Economic Development of the CEE Countries  

Suzana Šuklar
Quality Indicators in Primary Healthcare  

Ines Mihalj
Motivational Aspects of Participation in Education of Adults

Andrej Raspor, Bojan Macuh
Aktivno staranje v slovenskih domovih za starejše: prostočasne dejavnosti starostnikov