E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future, Avgust / August 2020, letnik / volume 5, številka / number 3

Za dostop do celotne revije kliknite sliko. / 
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

 

Mojca Braz, Mateja Gorenc
Uspešno usklajevanje dvojne kariere vrhunskih športnikov

Marcela Barčáková, Nikola Šubová
The Role of the Labour Market in Wealth Accumulation

Marián Bušša
Success of the Far Right in the 2020 Slovak Parliamentary Election within the European Context

Sabina Osmičević, Maja Meško
Professional’s Common Skills on Negotiation