E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future
Februar 2016, letnik / volume 1, številka / number 1

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

Anna Slatinská, Jana Pecníková
Challenges of the future for Irish and Gaeltacht identity

Izzivi prihodnosti irske in galske identitete

Janja Škedelj
Vpliv partnerskega odnosa na vodenje družinskih podjetij
The impact of partnership in the management of family businesses

Viktor Koščo
Sovereignty: analysis of its current issues in certain countries
Suverenost: analiza trenutnih težav v določenih državah