E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Pogosta vprašanja

Kdaj je fakulteta začela z vpisi?

S študijskim letom 2010/2011 smo začeli z izvajanjem podiplomskega študijskega programa Menedžment kakovosti druge (magisterij) in tretje (doktorat) stopnje, študijski program prve stopnje pa smo  začeli izvajati z enoletnim zamikom, torej v študijskem letu 2011/2012.

Kako lahko pridobim več informacij o študiju?

Pošljite nam elektronski naslov preko informativne prijave in prejmite pošto s podrobnimi informacijami o študiju na FOŠ.

Ali je fakulteta javna ali zasebna?

FOŠ je zasebna fakulteta, njena ustanovitelja sta Mestna občina Novo mesto in Inštitut za odličnost menedžmenta (IOM).

Ali je fakulteta samostojna ali del katere od univerz?

FOŠ je samostojen visokošolski zavod in ne deluje v okviru nobene od obstoječih Univerz na področju Republike Slovenije.

Ali je študij brezplačen?

Študij vseh treth stopanj je trenutno plačljiv, po pridobitvi koncesije za izvajanje programa prve stopnje (visokošolski strokovni študij) in druge stopnje (magistrski študij) pa bo študij za ta dva programa reden in brezplačen.

Kje potekajo predavanja?

Študij se izvaja kot kombinirana oblika študija, kar pomeni preplet kontaktnih srečanj (fizično na lokaciji fakultete - Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto) in študija na daljavo (e-učilnice), kar študentom omogoča prilagoditev in lažjo uskladitev študija s svojimi službenimi, družinskimi in drugimi obveznostmi. Pri tem študentom nudimo informacijsko podporo ter možnost pridobitve licenc O365.

Kje in kako dobim več informacij o delu fakultete?

Neposredne informacije lahko dobite v referatu na sedežu fakultete, po telefonu na številki 059 074 164 ali preko e-pošte na naslovu info(at)fos-unm.si.

Kje se nahaja fakulteta?

FOŠ se nahaja na naslovu Ulica talcev 3 v Novem mestu. Na zemljevidu.

Če prihajate z avtocestnega priključka "Novo mesto - zahod", v krožišču (Bučna vas) zavijte proti centru mesta (drugi izhod iz krožišča). Če pa prihajate z  avtocestnega priključka "Novo mesto - vzhod", v prvem krožišču zavijte proti Novemu mestu (prvi izhod iz krožišča), v drugem krožišču proti industrijski coni (prvo izhod iz krožišča), ter v tretjem krožišču (Bučna vas) proti centru mesta (tretji izhod iz krožišča). Pri prvem semaforju (za Petrolom) pojdite naravnost, pri drugem semaforju (pred mostom) levo, in pri tretjem semaforju (nasproti Abanke) desno. Čez 100m (pred vhodom v garažno hišo) zavijte ostro levo in ste na Ulici talcev. Šola se nahaja na levi strani 50 m nižje, fakulteta pa je v isti stavbi, v 3. nadstropju.

Kakšen strokovni oziroma znanstveni naslov pridobi študent oz. študentka po zaključku študija?

V skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, št. 61/06) pridobi študent oz. študentka po zaključku:

Kaj vključuje šolnina na FOŠ?

Šolnina na FOŠ se plačuje za posamezni letnik. Šolnina vključuje udeležbo na predavanjih, vajah in 3 opravljanja posameznega izpita ter zagovor zaključne naloge v času statusa študenta.

V primerih, ko študent izgubi statuts, mora študent plačati stroške dokončanja študija, ki so enaki seštevku zneskov storitev za vse neopravljene obveznosti, skladno s cenikom, in sicer:

Kdaj preneha status študenta?

Skladno z Zakonom o visokem šolstvu (ZViS) ter Statutom FOŠ status študenta preneha:

Ne glede na četrto alinejo študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

V primerih iz četrte, pete in sedme alinee ter prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Kdaj so uradne ure referata in knjižnice?

Uradne ure referata in knjižnice so:

ponedeljek: od 8.00 do 14.00
torek: od 8.00 do 16.00
sreda: od 8.00 do 16.00
četrtek: od 8.00 do 14.00
petek: od 8.00 do 12.00

Ob dnevih fizičnih predavanj sta referat in knjižnica odprta do 16.00 ure.