E-učilnica E-indeks Slovensko English

Ceniki

Prispevki ob vpisu za študijsko leto 2023/2024

a) prispevek ob prvem vpisu v začetni letnik oz. v višji letnik (po merilih za prehode): brezplačno (všteto v šolnino)
b) prispevek ob vpisu v  absolventski staž oz. ob ponovnem vpisu: 37,00 €

Šolnine – za letnik za študijsko leto 2023/2024

Študijski programi Menedžment kakovosti:

V cenah storitev ni vključen DDV, ki se ne zaračunava skladno z 8. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19196/21 – ZDOsk in 3/22).

Možnosti plačila šolnine:

 

Ceniki

 

« nazaj