Canvas Spletni referat Slovensko English

Ceniki

Prispevki ob vpisu za študijsko leto 2019/2020

a) prispevek ob prvem vpisu v začetni letnik oz. v višji letnik (po merilih za prehode): 33,00 €
b) prispevek ob vpisu v višji letnik, absolventski staž oz. ob ponovnem vpisu: 33,00 €

Šolnine – za izredni študij za letnik za študijsko leto 2019/2020

Študijski programi Menedžment kakovosti:

V cenah storitev ni vključen DDV, ki se ne zaračunava skladno z 8. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011 - UPB3 in 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012-ZUJF, 83/2012, 46/2013-ZIPRS1314-A).

Možnosti plačila šolnine:

 

Ceniki

 

« nazaj