Canvas Spletni referat Slovensko English

Programski in strateški dokumenti

 

Strateški načrt

Letni delovni načrti

Realizacije letnih delovnih načrtov

Samoevalvacijska poročila

Poročila o študentskih anketah

Poročila o anketiranju diplomantov

Merjenje organizacijske kulture

Poročila o izvedbi študijskih programov

 

« nazaj