E-učilnica Spletni referat Slovensko English

Programski in strateški dokumenti

 

Strateški načrt

Letni delovni načrti

Letna poročila

Samoevalvacijska poročila

Poročila o študentskih anketah

Poročila o anketiranju diplomantov

Poročila o merjenju organizacijske kulture

Poročila o izvedbi študijskih programov

 

« nazaj