E-učilnica E-indeks Slovensko English

Programski in strateški dokumenti

 

Strateški načrt

Letni delovni načrti

Letna poročila

Samoevalvacijska poročila

Poročila o študentskih anketah

Poročila o anketiranju diplomantov in zaposlovalcev diplomantov

Poročila o izvedbi študijskih programov

Poročila o izvedenih študentskih tribunah

« nazaj