E-učilnica E-indeks Slovensko English

Katalog dokumentov

Katalog dokumentov na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu ponuja preprost in pregleden način dostopa do informacij, ki predstavljajo okvire delovanja FOŠ. Z objavo dokumentov posameznikom omogočamo jasen in natančen pregled veljavne slovenske zakonodaje ter EU predpisov, ki jih uporablja fakulteta, internih aktov, cenika in plačilnih pogojev ter strateških in programskih dokumentov fakultete.