E-učilnica Spletni referat Slovensko English

Vpis na podiplomski magistrski študijski program Menedžment kakovosti - II. stopnje


Razpis

Objavljamo Razpis za vpis v magistrski študijski program Menedžment kakovosti - II. stopnje, za študijsko leto 2019/2020.

Prijavni roki 

1. prijavni rok: 12. 2. 2019 do 17. 6. 2019
2. prijavni rok: 1. 7. 2019 do 26. 8. 2019
3. prijavni rok: 9. 9. 2019 do 16. 9. 2019

Postopek prijave

Pred prijavo svetujemo, da preberete navodila za izpolnjevanje prijave.

Prijavo lahko oddate v času posameznega prijavnega roka preko spletnega portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/Pri prijavi bodite pozorni, da takoj prvi strani izberete Zasebni visokošolski zavodi (potem pa na meniju spodaj izberete Razpis za vpis na Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu).

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na naslov:

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Ulica talcev 3
8000 Novo mesto.

TEHNIČNA POMOČ PRI PRIJAVI:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis. Vprašanja, na katera ne bo znal odgovoriti, bo EKC posredoval naprej na podporo prijaviteljem, ki jo nudi ministrstvo.

Vpis

Kandidati boste k vpisu povabljeni pisno in hkrati obveščeni o datumu vpisa.

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 059 074 164, po elektronski pošti referat@fos-unm.si ali osebno na Ul. talcev 3, 8000 Novo mesto.