Canvas Online Student Services Slovensko English

Projects

 

Doctoral projects

 

Projects after a call:

2016-11-07 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij 2017 in 2018
2016-10-20 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018
2016-10-10 Prijava in pridobitev sredstev v okviru Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju po kreativni poti do znanja 2016/17
2016-09-06 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva
2016-06-14 Prijava na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016«
2016-04-26 Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja dveh znanstvenih monografij v letu 2016
2016-01-28 Prijava in pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za Pogodbeno leto 2016
2016-01-25 Sodelovanje pri prijavi na razpis akcije KA2 Strateška partnerstva v okviru programa Erasmus+
2015-10-21 Sodelovanje kot partner pri projektu AlternaTive TouRistic ACTivities in the MEditerranean (ATTRACT ME)
2015-09-16
Sodelovanje kot partner pri projektu Call for integrating Society in Science and Innovation
2015-07-12
Sodelovanje kot partner pri projektu Interreg Europe
2015-06-12
Prijava na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015
2015-05-07
Pridobitev sredstev pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016
2015-03-31 Sodelovanje pri projektu v okviru Programa Erasmus+, akcija KA2: Strateška partnerstva
2015-03-04 Pridobitev sredstev v okviru projekta Ključni ukrep 1, Program Erasmus+ 2015
2014-05-09 Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
2014-04-04 Sodelovanje pri organizaciji STARTUP VIKENDA NOVO MESTO
2014-09-01 KA2 Prijava kot nosilec projekta na razpis v okviru Programa Erasmus+, akcije KA2: Strateška partnerstva
2013-12-17 Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija
2013-06-01 Pridobitev sredstev za individualne mobilnosti v programu Vseživljenjsko učenje, Erasmus
2013-05-19 Obisk študijskega obiska (zaključen 2013-05-24)
2013-01-01 Sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij
2012-05-24 Poletna šola FOŠ 2012 (zaključen 2012-09-14)