E-učilnica E-indeks Slovensko English

Študentske tribune

Študentska tribuna je dogodek Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, ki ga organizira Študentski svet FOŠ. Namenjena je analizi poteka študija ter predvsem iskanju priložnosti za izboljšanje izvedbe posameznih študijskih programov.

Na Študentski tribuni so navzoči študentje, člani akademskega zbora kot tudi strokovno osebje fakultete, s čimer je zagotovljena izmenjava informaciji.

Na podlagi ugotovitev s študentske tribune, FOŠ oblikuje program ukrepov, s katerim zagotovi realizacijo na tribuni podanih predlogov za izboljšanje študija na FOŠ.

28. 6. 2023 13. študentska tribuna
29. 6. 2022 12. študentska tribuna
30. 6. 2021 11. študentska tribuna
24. 9. 2020 10. študentska tribuna
19. 9. 2019  9. študentska tribuna
21. 6. 2018  8. študentska tribuna
22. 6. 2017  7. študentska tribuna
16. 12. 2016  6. študentska tribuna
19. 6. 2015  5. študentska tribuna
30. 5. 2014  4. študentska tribuna
20. 6. 2013  3. študentska tribuna
21. 6. 2012  2. študentska tribuna
16. 6. 2011  1. študentska tribuna