E-učilnica E-indeks Slovensko English

19. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2019

 

28. Forum odličnosti in mojstrstva je »Veliko nagrado odličnosti in mojstrstva 2019« podelil za dosežke na področju znanosti akademiku prof. dr. Tadej Bajdu.

Prejemnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva za leto 2019 je pomemben univerzitetni pedagog, uspešen raziskovalec, izjemen inovator, pionir robotike ter umetne inteligence na Slovenskem in ugleden predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademik prof. dr. Tadej Bajd.

Njegovo delo je dolga leta bogatilo kakovost in razvoj Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, v Instituta Jožefa Štefana je ustvarjal najuspešnejše raziskave, v Kaliforniji in v Angliji pa je pospeševal mednarodno sodelovanje znanstvenikov in razvijal svojo publicistično dejavnost. Akademika Tadeja Bajd najbolj zanima gibanje pri človeku in stroju. Med originalne dosežke njegovih raziskav zato sodijo(spadajo):

Tako pedagoško delo, kot raziskave so dr. Bajdu omogočali bogato publicistično dejavnost. V mednarodnih znanstvenih revijah je objavil preko 100 člankov, sam ali s soavtorji je izdal več učbenikov in knjig, ena od njih je prevedena tudi v korejščino. Je želen član v mednarodnih strokovnih združenjih, v Inženirski akademiji Slovenije, ekspertnih komisijah in ministrstvih. Profesor Bajd je dvakrat prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča, Kidričevo nagrado, nagrado Milana Vidmarja za vidne uspehe pri vzgojno-izobraževalnem delu. Pri mednarodnem združenju IEEE je kot tretji Slovenec prejel naslov IEEE Fellow za izjemne raziskovalne dosežke, leta 2011 je dobil naziv Fellow pri ameriški organizaciji AIMBE (American Institute of Medical and Biological Engineering) in leta 2012 še pri evropski zvezi EAMBES (European Alliance for Medical and Biological EngineeringandScience).

Od 6. maja 2014 je predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Poleg pedagoškega dela in znanstvenih proučevanj, pa je zanj značilno tudi njegovo družbeno delovanje za povezanost naše družbe, za simbiozo znanosti, umetnosti in družbenega življenja. Podobno kot veliki Albert Einstein, ki je večkrat izrazil strah pred prevlado tehnologije nad humanostjo, tudi naš akademik Tadej Bajd deluje v smeri, da mora biti tehnologija v službi človeka in ne sme prevladovati nad njim.