E-učilnica E-indeks Slovensko English

ERASMUS razpisi - mednarodne izmenjave za študente in zaposlene (pedagoške in strokovne sodelavce

Erasmus+ je evropski program na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014-2020. Omenjena področja so bila prepoznana kot ključne sile v okviru strategije Evropa 2020 za premagovanje socio-ekonomske krize, ki zajema Evropske države, s spodbujanjem rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo socialne pravičnosti in vključenosti.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Število izmenjav in trajanje posamezne izmenjave je določeno v vsakem od bilateralnih sporazumov.

Mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini (STA) - se nanaša na klasično mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici.

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu pri ustrezni organizaciji v tujini (STT) - se nanaša na mobilnost nepedagoškega osebja z namenom strokovnega usposabljanja.

Rok prijave za oba razpisa je 15. 10. 2014.
Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na janja.umek@fos.unm.si.

Razpis za študijske izmenjave (SMS) in praktično usposabljanje študentov (SMP) v študijskem letu 2014/2015:
Besedilo razpisa

Razpis za mobilnost zaposlenih za namene poučevanja (STA) in usposabljanja (STT) v študijskem letu 2014/2015:
Besedilo razpisa
​Izračun dotacije osebje

Prijavni obrazec za študente:
Prijavni obrazec

Prijavna obrazca za zaposlene:
Prijavni obrazec-PROGRAM PREDAVANJ-TEACHING PROGRAMME
Prijavni obrazec-PROGRAM USPOSABLJANJA-WORK PROGRAMMEOstali razpisi in povabila

Povabilo k oddaji prispevkov

S strani portugalske Nacionalne agencije v okviru Erasmus+ smo prejeli povabilo k oddaji prispevkov na temo DIPLOMACY AND INTERNATIONAL CONFLICTS« v reviji »História – Journal of FLUP«. Rok za oddajo je 30. november 2014. Več informacij si lahko preberete v priloženi priponki.

Ponudba za sodelovanje na razpisu MSCA Individual Fellowships

Obveščamo vas, da Endocrine Disruptor Research Group ​znotraj ​Queens University Belfast ​ (Severna Irska)​ vabi raziskovalce k sodelovanju na projektnem predlogu za razpis MSCA Individual Fellowship. Več informacij o sami ponudbi ter o možnih področjih sodelovanja si lahko preberete v priponki.

Call for Proposals for ERC Advanced Grant

ERC razpis za priznane raziskovalce je bil objavljen v torek 17. junija z zaključnim rokom 21. oktobra 2014 ob 17.00 uri. Od julija naprej je na "Participant portalu" dostopna vsa razpisna dokumentacija, vključno za informacijami za prijavitelje ter vzorci prijavnih obrazcev.

Razpis Evropske Komisije za zbiranje ponudb za vzpostavitev mreže strokovnjakov

Evropska komisija je objavila javni razpis za zbiranje ponudb za vzpostavitev mreže strokovnjakov, ki bo naslednica NESSE (2007-2010) in NESET (2011-2014) omrežja strokovnjakov. Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani EK.

Ponudba za sodelovanje na razpisu MSCA Individual Fellowships

Obveščamo vas, da Research Centre, University of Zilina (Slovaška) vabi raziskovalce k sodelovanju na projektnem predlogu za razpis MSCA Individual Fellowship. Več informacij o sami ponudbi ter o možnih področjih sodelovanja si lahko preberete v priponki.

Ponudba za sodelovanje na razpisu MSCA Individual Fellowships

Obveščamo vas, da The NSG Group (Velika Britanija) vabi raziskovalce k sodelovanju na projektnem predlogu za razpis MSCA Individual Fellowship. Več informacij o sami ponudbi ter o možnih področjih sodelovanja si lahko preberete v priponki.

Ponudba za sodelovanje na razpisu MSCA Individual Fellowships

Univerza iz Krakowa (Poljska) vabi k  sodelovanju na projektnem predlogu za razpis MSCA Individual Fellowship. Več informacij o ponudbi si lahko preberete v priponki.

Štipendije za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)

Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA. Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred, mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije. Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 800 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.000 EUR, če gostujejo kot raziskovalci. Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2016.

Mednarodne parlamentarne štipendije za mlade absolvente visokih šol

Nemški zvezni parlament razpisuje Mednarodne parlamentarne štipendije za mlade absolvente visokih šol. Rok za prijavo je 30. 6. 2014.

Razpisi Obzorje 2020

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR.

Poziv za zunanje neodvisne ocenjevalce CMEPIUS-a

CMEPIUS objavlja poziv za zainteresirane posameznike, ki bodo v pomoč CMEPIUS-u pri izvajanju nalog v zvezi z aktivnimi programi. Namen razpisa je vzpostaviti seznam zunanjih neodvisnih ekspertov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja izobraževanja in usposabljanja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter z dobrim poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

V primeru, da bi želeli pridobiti več informacij o mednarodnem sodelovanju, vam ponujamo nekaj zanimivih povezav:

Spletna stran Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Spletna stran z informacijami o EU programih izobraževanja in usposabljanja

Spletna stran Cilj3 Teritorialno sodelovanje

Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Erasmus Student Network (ESN)

Erasmus Exchange info

 

O aktualnih razpisih in možnostih mobilnosti vas bomo sproti obveščali preko spletne strani. Vse informacije boste tako dobili ažurno in iz prve roke, ste pa seveda vabljeni, da nas s svojimi vprašanji kontaktirate neposredno preko elektronske pošte janja.umek@fos.unm.si ali po telefonu na številko 059 082 060.